Legend of The Tsunami Warrior (2008) ปืนใหญ่ จอมสลัด

Legend of The Tsunami Warrior (2008) ปืนใหญ่ จอมสลัด

ตัวอย่าง

ชื่ออังกฤษ: Legend of The Tsunami Warrior
ชื่อไทย: ปืนใหญ่ จอมสลัด
ปีที่ออกฉาย: 2008

เมื่อถึงเวลาที่นักเดินเรือในมหาสมุทรเข้าโจมตีอาณาจักรของพวกเขาผู้ปกครองทั้งสามของ Langkasuka จำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อรับรองคุณสมบัติและกลุ่มคนของพวกเขา “Legend of The Tsunami Warrior ” ทางเลือกในการเสริมอายุ 400 ปี Lusasuka รัฐอิสระได้สูญเสีย Rayaba Hadar Shah จากการถูกฆ่าราชวงศ์ไม่มีการตัดสินใจอื่น นอกเหนือจากมูลนิธิปริ๊นเซส

5.7
IMDB:5.7/10 | 885 ratings

Title: Legend of The Tsunami Warrior (2008) ปืนใหญ่ จอมสลัด

Runtime: 154 min

Awards: 3 wins & 4 nominations.