Once Upon A Time In Highschool (2004) นักเรียนซ่าส์ปิดตำราแสบ

Once Upon A Time In Highschool (2004) นักเรียนซ่าส์ปิดตำราแสบ

ชื่ออังกฤษ: Once Upon A Time In Highschool
ชื่อไทย: นักเรียนซ่าส์ปิดตำราแสบ
ปีที่ออกฉาย: 2004

ความรัก มิตรภาพ กฏระเบียบ ผู้มีอิทธิพล ผู้แสวงหา และเป้าหมายแห่งชีวิต เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ถูกเรียบเรียงร้อยเอาไว้อย่างตั้งใจ จนบางทีอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าผู้กำกับสามารถจับประเด็นต่างๆเหล่านี้ลงไปในภาพยนตร์ได้อย่างไร แม้กระทั่งผู้ชมเองถ้าไม่ตั้งใจดู ก็อาจจะถึงขั้นเก็บประเด็นที่หนังตั้งการสื่อได้ไม่หมด

ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มเล่าเรื่องในยุคการศึกษาเกาหลีราวปี

7.4
IMDB:7.4/10 | 2,642 ratings

Title: Once Upon A Time In Highschool (2004) นักเรียนซ่าส์ปิดตำราแสบ

Genre: Action, Drama, History

Actors: Kwon Sang-woo, Lee Jung-Jin, Ga-in Han

Director: Ha Yoo

Runtime: 116 min

Awards: 1 win & 1 nomination