Outstanding A Comedy Revolution (2024) ปฏิวัติคอมเมดี้

Outstanding A Comedy Revolution (2024) ปฏิวัติคอมเมดี้
  • ชื่อไทย: ปฏิวัติคอมเมดี้
  • ชื่ออังกฤษ: Outstanding A Comedy Revolution (2024)
  • ประเภทหนัง:Documentary

“Outstanding A Comedy Revolution” สารคดีเรื่องยาวที่เจาะลึกความสำคัญของสแตนด์อัพคอมเมดี้ LGBTQ+ ในฐานะเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา