Red Cliff 1 สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ ภาค 1

Red Cliff 1 สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ ภาค 1

ชื่ออังกฤษ : Red Cliff 1
ชื่อไทย : สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ ภาค 1
ประเภท : Action, Adventure, Drama, HD, Master

เรื่องย่อ Red Cliff 1 สามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ ภาค 1 ในฤดูร้อน ปี ค.ศ. 208 ยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก โจโฉสมุหนายกผู้พิชิตภาคเหนือและเมืองหลวง อ้างโองการของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ยกพลกว่า 800,000 และกองเรือกว่า 2,000 ลำ ลงสู่ภาคใต้ เพื่อปราบขุนศึกซุนกวนและเล่าปี่ เพื่อหวังยึดครองดินแดนของขุนศึกทั้งสอง