The Bourne Ultimatum 3 (2007) ปิดเกมล่าจารชน คนอันตราย 3

The Bourne Ultimatum 3 (2007) ปิดเกมล่าจารชน คนอันตราย 3
  • ชื่อไทย: ปิดเกมล่าจารชน คนอันตราย 3
  • ชื่ออังกฤษ: The Bourne Ultimatum 3 (2007)
  • ประเภทหนัง: Action, Mystery, Thriller

หลังจากรู้เรื่องราวในอดีตของเขา เจสัน บอร์นก็ถูกดึงดูดให้กลับมาสู่สาธารณะอีกครั้ง เมื่อผู้สื่อข่าวเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Treadstone ซึ่งเป็นสมาคมที่สร้าง Bond ซึ่งได้ปิดตัวลงตั้งแต่นั้นมา ถึงกระนั้น ข้อมูลสิทธิพิเศษของสมาคมอื่นที่น่าตกใจมากกว่าเมื่อก่อนก็เกิดขึ้น

8.0
IMDB:8.0/10 | 650,824 ratings

Title: The Bourne Ultimatum 3 (2007) ปิดเกมล่าจารชน คนอันตราย 3

Genre: Action, Mystery, Thriller

Actors: Matt Damon, Edgar Ramírez, Joan Allen

Director: Paul Greengrass

Runtime: 115 min

Awards: Won 3 Oscars. 29 wins & 42 nominations total