Zero Dark Thirty (2012) ยุทธการถล่มบินลาเดน

Zero Dark Thirty (2012) ยุทธการถล่มบินลาเดน

ชื่ออังกฤษ : Zero Dark Thirty (2012)
ชื่อไทย : ยุทธการถล่มบินลาเดน
ประเภทหนัง : Drama, History, Thriller, HD, Master
เรื่องย่อ : Zero Dark Thirty (2012) ยุทธการถล่มบินลาเดน
การไล่ล่าตัวโอซาม่า บิน ลาเดน กลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจสูงสุด และมันก็เป็นภารกิจสำคัญในนโยบายการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสหรัฐสองสมัย เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษอีกด้วย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทีมเจ้าหน้าที่

7.4

Title: Zero Dark Thirty (2012) ยุทธการถล่มบินลาเดน